Hyppää sisältöön

Perheasiain neuvottelukeskuksen hallinto

Luterilaisen kirkon perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskus kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämään verkostoon joka koostuu 41:stä perheasiain neuvottelukeskuksesta ympäri Suomea. Kirkkohallitus koordinoi toimintaa sekä järjestää kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutusta ja jatkokoulutusta.

Ylläpitäjä ja rahoitus

Raaseporin seurakuntayhtymän seurakunnat ylläpitävät Raaseporin perheasiain neuvottelukeskusta. Työntekijät ovat seurakuntayhtymän palveluksessa.

Raaseporin seurakuntayhtymän seurakunnat:

Yhteistyösopimukset kuntien ja muiden seurakuntien kanssa

Raaseporin seurakuntayhtymä on solminut seuraavien seurakuntien ja kuntien kanssa yhteistyösopimuksen perheneuvontapalveluista:

Johtokunta

Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa johtaa johtokunta, joka valitaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikauden ajaksi. Johtokunta on Raaseporin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alainen.

Toimikautena 2019–2021 johtokuntaan kuuluvat

Anders Lindström, Ekenäsnejdens svenska församlingin kirkkoherra, johtokunnan puheenjohtaja
Pentti Raunio, Karis-Pojo svenska församlingin kirkkoherra
Gunilla Heinonen
Rita Lindholm-Wirtanen – varajäsen Carita Österberg
Tuija Malmivaara – varajäsen Sanna Kipinoinen
Monika Wikström – varajäsen Margot Flinck
Gunnel M. Helander – varajäsen Karin Ingberg-Wiberg

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Ann-Sofi Storbacka toimii johtokunnan valmistelijana.