Hyppää sisältöön

Perheasiain neuvottelukeskuksen hallinto

Luterilaisen kirkon perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskus kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämään verkostoon joka koostuu 41:stä perheasiain neuvottelukeskuksesta ympäri Suomea. Kirkkohallitus koordinoi toimintaa sekä järjestää kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutusta ja jatkokoulutusta.

Ylläpitäjä ja rahoitus

Raaseporin seurakuntayhtymän seurakunnat ylläpitävät Raaseporin perheasiain neuvottelukeskusta. Työntekijät ovat seurakuntayhtymän palveluksessa.

Raaseporin seurakuntayhtymän seurakunnat:

Yhteistyösopimukset muiden seurakuntien kanssa

Raaseporin seurakuntayhtymä on solminut seuraavien seurakuntien ja kuntien kanssa yhteistyösopimuksen perheneuvontapalveluista:

Johtokunta

Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa johtaa johtokunta, joka valitaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikauden ajaksi. Johtokunta on Raaseporin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alainen.

Toimikautena 2023-2024 johtokuntaan kuuluvat

Anders Lindström, ordförande, kontraktsprost

Pentti Raunio, khde i Karis-Pojo svenska församling

Rita Lindholm-Wirtanen, viceordförande, suppleant Carita Österberg

Margareta Puiras, suppleant Ove Molander

Mona Svartström, suppleant Berndt Gottberg

Jaana Tasanko, suppleant Sanna Kipinoinen

Monika Wikström, suppleant Katarina Hanell

 

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Ann-Sofi Storbacka toimii johtokunnan valmistelijana.