Adress: Centralgatan 23

Karis krematorium är västnylands enda och finns i bottenvåningen till St Olofs kapell. Krematoriet genomgick år 2000 en grundlig renovering då den gamla krematorieugnen byttes ut. Efter renoveringen blev utrymmena i krematoriet ljusa och stiliga. Krematoriet är också ett välbesökt exkursionsmål bland skolor.

Karis krematorium är Finlands äldsta församlingsägda krematorium. De första ritningarna presenterades av professor Hilding Ekelund år 1955. Dåvarande kyrkoherde Birger Selroos satt i krematorieföreningen som ordförande och var en av de drivande krafterna bakom byggnadsprojektet. Planering och byggnation tog många år i anspråk, men till slut kunde krematoriet tas i bruk 16.1.1964.

 

 

Kontakt

Chefen för begravningsväsendet Carita Siltanen, tfn 040-0540022