360° presentation

Adress: Bromarvvägen 1850

 • Gamla kyrkan brann ner en kall februari natt 1979 (natten mellan 2. och 3. februari) av okänd anledning.
 • Två arkitektbyråer (Rejströms och Slottes) gavs i uppdrag att komma med förslag till ritningar till en ny kyrka. Carl-Johan Slottes förslag ansågs vara bäst.
 • Anders Bittait från Ekenäs utsågs till byggnadsentreprenör.
 • Det mesta arbetet utfördes av ortens egna män.


Några uppgifter om inventarier och deras donatorer:

 • Altartavlan är gjord av konstnären Kaarina Heikinheimo från Vasa och donerades av familjen Lindroos.
 • transparenterna, antependierna, mässkrudarna och stolorna gjordes av textilkonstnären Barbro Gardberg från Karis.
 • Vigselryan är designad av elever vid Ekenäs hemslöjdsskola under ledning av lärare Saga Peitso, skänkt av bromarvs Marthor.
 • Orgeln tillverkad av Kangasala orgelbyggeri, 19 stämmor, helt mekanisk.
 • Kyrkskeppen, se uppgifterna på plåtarna.
 • Dopfunten gjord av Mirjam Stäuber och donerades av Greta och Folke Winquist.
 • Krucifixet donerat av Naema Strömberg.
 • Dopmotiven (Låten barnen komma till mig) vävd av Kaarina Heikinheimo och donerad av Naema Strömberg.
 • Takkronorna donerade av Kerttu Lindholm (den större framme i koret) och Nitlax Frivilliga brandkår (den som finns bak i kyrkan)
 • Ljuslampetterna på väggarna donerade av Marthorna i Bromarv.
 • Flygeln (Steinway&Sons från 1956, modell A, svart, 188 cm), inköpt i huvudsak för medel ur Naema Strömbergs minnesfond, sommaren 2003
 • Inredning (stolar, altare m.m.) planerade av inredningsarkitekt Kukkasjärvi, gjorda av Tenala träalster.
 • Kollekthåvarna donerade av Maria Ruda

  Därutöver frivilliga donationer i form av kollekter och gåvor av enskilda personer och föreningar.

Kyrkan invigdes den 23 augusti 1981 av Borgå stifts dåvarande biskop John Vikström jämte assistenter. (Vikström var ärkebiskop 1982-1998, numera emeritus).

dji1550827471383Kontakt

Församlingsmästare Kristian Svenskberg, tfn 0400-806137

Pastorskansliet i Ekenäs (vard. 9-13) tfn 019-241 1060 

 

Öppethållning 

Bromarvs kyrka är öppen året om under gudstjänster, konserter, förrättningar och sporadiskt även övriga tider när personal finns på plats. Öppen även enligt överenskommelse.

  

KÖP BOKEN!
Passa på och köp boken "Två kyrkor. Bromarvfs kyrkor och församling. 
Författare: Bo Wessman.
Boken innehåller 65 bilder och omfattar 120 sidor med hårda pärmar. 
Boken kan köpas på pastorskansliet i Ekenäs och på betjäningspunkten i Tenala.

"Bromarfs och Bromarfs församlings historia har inte nedtecknats sedan år 1939. Boken "Två kyrkor" kompletterar nu kortfattat den bristen. Den utkom 2008.
I boken behandlas händelser i bygdens och församlingens utveckling. Vi får följa församlingens och dess kyrkors tillkomst samt hur prästernas roll genom tiderna förändrats. Händelser under stora ofreden, konflikter mellan präst och klockare, krig, kyrkobrand och byggande av den nya kyrkan i Bromarf passerar revy. Även prästgården Håkansarf och dess spöken skildras.
Boken visar också kyrkans tidlösa uppgift som kulturbärare i vårt land och dess betydelse för människor i allmänhet och kristenfolket i synnerhet. Från vaggan till graven står kyrkan där, som en erinran om det medborgarskap som består när allt annat tar slut."